LaQuinta Inn and Suites - Tuscaloosa, Alabama - 2017

Red Roof Inn - Tuscaloosa, Alabama - 2017

Buena Vista Retail - Cullman, Alabama - 2017

Neon - Gadsden, Alabama - 2017