Cullman Skydive Hangar - Cullman, Alabama - 2013

Albertville Hangar - Albertville, Alabama - 2012

Albertville Hangar - Albertville, Alabama - 2011

Cullman Airport - Air Evac Hangar - Cullman, Alabama - 2008

Cullman Airport - T Hangar - Cullman, Alabama - 2007

State Trooper Hangar - Cullman, Alabama - 2005

Cullman Airport - T Hangar - Cullman, Alabama - 2004